SERVİKAL DİSK PROTEZİ

Anterior Servikal disk protezi, vücut içi uygulamalar için üretilen MRI-CT gibi görüntü tekniklerine uygun titanyum alaşımı (Ti6Al4V) – ELI ve in-vivo uygulamalar için vücut uyumlu termoplastik bir çözüm olan ve hiçbir artifact yaratmayan MR uyumlu PEEK malzemeden üretilmiştir.

Diskektomi füzyon ameliyatı sonrasında hareketliliğin korunması amacı ile kullanılan protez, fleksiyon akstansiyon ve rotasyonel yöndeki tüm hareketlere izin verir.
Anterior kısım için Smith-Robinson yaklaşımına uygundur.
Süperior ve inferior yüzeylere tutunum sağlayabilecek dişli bir yapıdadır.

Tamamı Titanyum ve tamamı peek olmak üzere iki farklı malzemeden kullanım farklılıklarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.